កម្មវិធី

បំពង់បង្ហូរទឹកបំពង់បង្ហូរទឹកនៅទីក្រុងប៉េកាំងត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងការផលិតកប៉ាល់បច្ចេកវិទ្យាព្យាបាលទឹកម៉ាស៊ីនបង្ហាប់និងម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតសេវាកម្មអគារប្រេងនិងឧស្ម័នវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិលនិងបណ្តាញបំពង់ផ្សេងៗទៀត។

12 បន្ទាប់> >> ទំព័រ ១ / ២
ជជែកតាមអ៊ីនធឺណិត WhatsApp!